A PARTNERSHIP FOR GEOTECHNICAL AND FOUNDATION ENGINEERING

CONTACT US

ANADOLU YERBİLİMLERİ

Highly specialized ground engineering company conducting soil investigations, piling works, deep excavations, lateral support systems, foundation design and construction supervision services by senior engineers and leading edge academics.Zemin etüdü, imar planlarına esas etütler, kazıklı temeller, derin kazılar, iksa sistemleri, temel mühendisliği, projelendirme ve inşaat kontrollük hizmetlerini, uzman mühendis ve akademisyenler ile uluslararası standartlarda sunan deneyimli bir firmadır.