Hakkımızda

Zemin araştırma
Zemin araştırma
Sondaj
Jeofizik
İmar Planı Etütleri
Zemin - Temel Mühendisliği
Derin Kazı - İksa
Kazıklı Temeller

Anadolu Yerbilimleri, zemin etütleri, imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etütler, kazıklı temeller, derin kazılar, iksa sistemleri, temel mühendisliği projelendirme ve inşaat kontrollük hizmetlerini uzman mühendis ve akademisyenler ile uluslararası standartlarda sunan deneyimli bir firmadır.

1997 yılında faaliyete başlayan firmamız, bugüne kadar pek çok karayolu, otoyol, tünel, metro, demiryolu, toplu konut, endüsriyel binalar, deniz yapıları, katı atık alanları, arazi kullanım ve çevre mühendisliği projeleri kapsamında, üstlenmiş olduğu mühendislik jeolojisi, jeofizik, jeoteknik ve temel mühendisliği hizmetlerini Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrikada başarıyla tamamlamıştır.

Talepler doğrultusunda, gelişmiş araştırma teknikleri ve ekipmanlar kullanılarak, iş kalitesi, emniyet ve uygun maliyeti esas alan optimum projelendirme ve inşaat hizmetleri sunmaktayız.