Zemin Araştırmaları

Jeolojik Harita Alımı

Yol ve Tünel Güzergah Etütleri

Hidrojeolojik Etütler

Jeotermal Araştırmalar

Katı Atık Alanı İncelemeleri

Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporları

Jeofizik Araştırmalar

Heyelan Etütleri

Baraj ve Su Yapıları Araştırmaları

Taşocağı ve Agrega Araştırmaları